Jeu de Boules Club "de Leye" sportpark Helvoirt
adres: Sportlaan 5268 HS Helvoirt
Plaats
Naam
Gew.
Punten
1e
Regt, Jaap de
3
26
2e
Krom, Jeanne de
3
12
3e
Krom, Piet de
2
11
4e
Charro, Frans de
2
9
5e
Alem, Elly van
2
9
6e
Have Ten, Will
2
8
7e
Schuurmans, Bart
2
5
8e
Timmermans, Joke
2
3
9e
Schade, Jetty
1
5
10e
Pijnenburg, Sjaan
1
4
11e
Logten, Jo van
1
3
12e
Logten, Dré van
1
2
13e
Rovers, Mien
1
-3
14e
Hes, Ans
1
-6
15e
Geel, Joke van
1
-6
16e
Kuis, Ria
1
-7
17e
Wijnen, Marij van
1
-8
18e
Langen, Thea van
1
-9
19e
Alem, Mari van
1
-10
20e
Schmit, Hans
1
-10
21e
Charro, José de
1
-10
22e
Schmit, Anneke
1
-11
23e
Coppens, Marij
1
-15
24e
Harten, Dymphy van
0
-11
Opstart tournooi 23 maart 2019
E-mail naar bestuur
Helvoirt: 06 maart 2020
12:40 p.m. lok.time
Copyright Helvoirt 2008-2019,  Hans Schmit   Inc. All Rights Reserved.