Jeu de Boules Club "de Leye" sportpark Helvoirt
adres: Sportlaan 5268 HS Helvoirt
Plaats
Naam
Gew.
Punten
1e
Charro, Frans de
2
19
2e
Krom, Piet de
2
16
3e
Have, Will ten
2
13
4e
Coppens, Marij
2
13
5e
Regt, Jaap de
2
13
6e
Schade, Jetty
2
11
7e
Uden, Els van
2
11
8e
Pijnenburg, Astrid
2
10
9e
Meulen, Jo van der
2
8
10e
Haaren, Dini van
2
7
11e
Alem, Elly van
1
9
12e
Wijnen, Marij van
1
9
13e
Rovers, Mien
1
6
14e
Haaren, Frans van
1
6
15e
Bergman, Tinie
1
4
16e
Langen, Thea van
1
3
17e
Roozen, Mien
1
2
18e
Pijnenburg, Sjaan
1
0
19e
Harten, Dymphy van
1
0
20e
Charro, José de
1
0
21e
Schmit, Anneke
1
-2
22e
Geel, Joke van
1
-5
23e
Timmermans, Joke
1
-7
24e
Jong, Annie de
1
-8
25e
Ven, Annie van de
1
-10
26e
Alem, Mari van
0
-1
27e
Schmit, Hans
0
-5
28e
Jansen, Agnes
0
-5
29e
Bergen, Jeanne van
0
-6
30e
Schuurmans, Bart
0
-7
31e
Doormale, Harry van
0
-9
32e
Wolfs, Mathieu
0
-11
33e
Dekkers, Mia
0
-12
34e
Logten, Dré van
0
-14
35e
Kuis, Ria
0
-15
36e
Loghten, Jo van
0
-20
37e
Timmers, Piet
0
-21
Clubdag 08 september 2018
E-mail naar bestuur
Helvoirt: 06 maart 2020
12:40 p.m. lok.time
Copyright Helvoirt 2008-2019,  Hans Schmit   Inc. All Rights Reserved.
Naar foto's